29 apr 2010 16:01

Spoorwegveiligheid

Ontwerpen van koninklijk besluit rond spoorwegveiligheid

Ontwerpen van koninklijk besluit rond spoorwegveiligheid

Op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe heeft de ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over spoorwegveiligheid.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van het regelgevend kader van de nationale spoorwegveiligheidsvoorschriften:

Het ontwerp stelt de nationale veiligheidsdoelstellingen en -methodes vast. De wijziging sluit aan op de wijziging van artikel 6 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen door de wet van 26 januari 2010.  

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat, de indienststelling van rollend materieel en het jaarlijks veiligheidsverslag en van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende veiligheidsvereisten en -procedures van toepassing op de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen:

Het ontwerp werkt de reglementering in deze besluiten bij op terminologisch vlak en op basis van de ervaringen, en vereenvoudigt de structuur van die reglementering.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen:

De onderzoekscel krijgt een bijkomende taak toevertrouwd, namelijk de oprichting en het bijhouden van een gegevensbank over onderzoeken en analyses. De wijziging volgt op de wijziging van de wet van 19 december 2006 door de wet van 26 januari 2010.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat betreft de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen.

Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2009/149/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad in Belgisch recht om.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.