08 apr 2011 17:16

Spoorwegveiligheid

Oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen en van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor

Oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen en van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen als veiligheidsinstantie van de spoorwegen aanduidt.

De instantie is onafhankelijk van elke spoorwegonderneming, infrastructuurbeheerder, certificeringsaanvrager of aanbestedende dienst. De leiding van de dienst bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur van verschillende taalrol die aangewezen worden voor een zesjarig mandaat.

De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een onderzoeksorgaan aanduidt voor ongevallen en incidenten op het spoor. Dit onafhankelijke orgaan wordt geleid door een hoofdonderzoeker en een adjunct-hoofdonderzoeker, van verschillende taalrol en aangewezen voor een mandaat van zes jaar.

Beide ontwerpen zetten richtlijn 2004/49/EG van het Europese Parlement en de  Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen gedeeltelijk is Belgisch recht om.