09 feb 2007 17:01

Staatsbon - 4 maart 2007 - coupon

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

De Schatkist deelt mede: De coupons van de Staatsbons die op 4 maart eerstkomende zullen worden uitgegeven, zijn vastgesteld als volgt: - Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2007-2012 - Code BE0000983131: 3,70 % - Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2007-2015 - Code BE0000984147: 4,00 % Ter herinnering, de Staatsbon op 8 jaar wordt uitgegeven uitsluitend in gedematerialiseerde vorm. Voor elke Staatsbon zal de uitgifteprijs op 21 februari 2007 vastgelegd worden. De inschrijvingsperiode loopt van 22 februari tot en met 2 maart 2007.