27 aug 2004 02:00

Staatsbon - Code 927/54 - Herziening van de rentevoet

Staatsbon Code 927/54 Nieuwe rentevoet

Staatsbon Code 927/54 Nieuwe rentevoet

De nieuwe rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 september 1999-2002-2004-2006, uitgegeven op 4 september 1999(Code 927/54) wordt, voor de periode van 4 september 2004 tot 3 september 2006, vastgesteld op 4,90 %, zijnde de gewaarborgde minimumrentevoet. Deze Staatsbon is terugbetaalbaar tegen het pari op 4 september 2006