04 aug 2008 11:59

Staatsbon - uitgifte september 2008

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

De komende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 september 2008.

Gezien de huidige marktomstandigheden zullen slechts twee Staatsbons aan het publiek aangeboden worden: een bon op 5 jaar en een bon op 8 jaar.

Deze twee Staatsbons zullen uitgegeven worden onder gedematerialiseerde vorm of onder de vorm van een op naam gestelde inschrijving.
 
Voor elke Staatsbon zal de rentevoet op 19 augustus 2008 vastgesteld worden.

De inschrijvingsperiode loopt vanaf dinsdag 26 augustus tot en met woensdag 3 september 2008, met betaling op donderdag 4 september 2008.