13 feb 2004 01:00

Staatsbons maart 2004 - 2 (coupons)

Staatsbons maart 2004 - 2 (coupons)

Staatsbons maart 2004 - 2 (coupons)

De Minister van Financiën deelt mede: De coupons van de Staatsbons die op 4 maart 2003 eerstkomende zullen worden uitgegeven , zijn vastgesteld als volgt : - Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2004-2009 : 3,10 %; - Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2004-2012 : 3,60 %. De Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2004-2009 - is terugbetaalbaar tegen pari op 4 maart 2009. De Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2004-2012 - is terugbetaalbaar tegen pari op 4 maart 2012. Voor elke Staatsbon zal de uitgifteprijs uiterlijk op 23 februari 2004 vastgelegd worden. De inschrijvingsperiode loopt van 24 februari tot en met 3 maart 2004.