14 nov 2013 12:11

Staatsbons - uitgifte - 4 december 2013

De Schatkist deelt mede:

De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 december 2013.


Twee Staatsbons zullen aan het publiek aangeboden worden: een Staatsbon op 5 jaar en een Staatsbon op
8 jaar.


Voor elke Staatsbon zal de rentevoet op 21 november 2013 vastgesteld worden.


De inschrijvingsperiode loopt vanaf maandag 25 november 2013 tot en met dinsdag 3 december 2013,
met betaling op woensdag 4 december 2013.