22 nov 2016 12:18

Staatsbons - uitgifte 4 december 2016 - coupon

De Schatkist deelt mede:

De coupon van de Staatsbon die op 4 december 2016 eerstkomende zal worden uitgegeven, is
vastgesteld als volgt:
Staatsbon op 10 jaar (4 december 2016-2026, Code BE3871271016) : 0.60 %
Voor deze Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde.
De inschrijvingsperiode loopt van 24 november 2016 tot en met 2 december 2016, met betaling
op maandag 5 december 2016.