12 feb 2013 16:44

Staatsbons - uitgifte - 4 maart 2013

De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 maart 2013.

Twee Staatsbons zullen aan het publiek aangeboden worden: een Staatsbon op 5 jaar en een Staatsbon op 8 jaar.

Voor elke Staatsbon zal de rentevoet op19 februari 2013 vastgesteld worden.

De inschrijvingsperiode loopt vanaf donderdag 21 febrruari 2013 tot en met vrijdag 1 maart 2013, met betaling op maandag 4 maart 2013.