11 dec 2023 12:00

Staatsbons - Uitgifte van 11 december 2023 - Eindresultaat

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld - Inschrijving op de Staatsbons :

Het totaalbedrag aan inschrijvingen bedraagt : 41 933 300 EUR.

Dit bedrag is als volgt verdeeld :

- Staatsbon op 5 jaar - ISIN BE3871292228 : 20 271 200 EUR
- Staatsbon op 8 jaar - ISIN BE3871293234 : 21 662 100 EUR

Tijdens deze campagne werden 991 inschrijvingen gedaan via de Grootboeken voor een totaalbedrag van 15 812 400 EUR, ofwel 37,7% van het totaal uitgegeven bedrag.