05 jun 2023 14:34

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2023 - Eindresultaat

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld - Inschrijving op de Staatsbons :

Het totaalbedrag aan inschrijvingen bedraagt : 127 523 000 EUR.
Dit bedrag is als volgt verdeeld :

- Staatsbon op 3 jaar - ISIN BE3871289190 : 97 084 200 EUR
- Staatsbon op 10 jaar - ISIN BE3871290206 : 30 438 800 EUR

Tijdens deze campagne werden 1.551 inschrijvingen gedaan via de Grootboeken voor een totaalbedrag van EUR 26.875.800, ofwel 21,1% van het totaal uitgegeven bedrag.