04 jun 2024 11:50

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Eindresultaat

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld - Inschrijving op de Staatsbons :

Het totaalbedrag aan inschrijvingen bedraagt : 482 495 800 EUR.

Dit bedrag is als volgt verdeeld :

- Staatsbon op 1 jaar - ISIN BE3871296260 : 472 372 500 EUR
- Staatsbon op 8 jaar - ISIN BE3871297276 : 10 123 300 EUR

Tijdens deze campagne werden 11587 inschrijvingen gedaan via de Grootboeken voor een totaalbedrag van 239 978 900 EUR, ofwel 49,7% van het totaal uitgegeven bedrag.