03 jun 2024 11:16

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Tussentijds resultaat - Dag 6

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld - Inschrijving op de Staatsbons :

Het totale bedrag aan Staatsbons waarop is ingeschreven via de plaatsende instellingen na de zesde dag van de campagne (31/05/2024), bedraagt 206 736 900 EUR.

Dit bedrag is als volgt verdeeld :

- Staatsbon op 1 jaar - ISIN BE3871296260 : 202 153 400 EUR
- Staatsbon op 8 jaar - ISIN BE3871297276 : 4 583 500 EUR

Daarnaast gebeurden er reeds 11587 inschrijvingen via de Grootboeken. Voor deze inschrijvingen heeft het Federaal Agentschap van de Schuld tot op heden al een bedrag van 222 798 630 EUR ontvangen. Het uiteindelijke bedrag zal opgenomen worden in de totale resultaten van de campagne.