05 sep 2022 11:39

Staatsbons - Uitgifte van 4 september 2022 - Eindresultaat

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld - Inschrijving op de Staatsbons :

Het totaalbedrag aan inschrijvingen bedraagt :

- Staatsbon op 5 jaar - ISIN BE3871282120 : 8 037 300 EUR
- Staatsbon op 8 jaar - ISIN BE3871283136 : 3 810 300 EUR
- Staatsbon op 10 jaar - ISIN BE3871284142 : 8 738 300 EUR

Algemeen totaal : 20 585 900 EUR