27 jan 2012 18:00

Staatshervorming

Voorbereiding van de overdracht van bevoegdheden.

De ministerraad neemt kennis van de werkwijze die eerste minister Elio Di Rupo en de staatssecretarissen voor Staatshervorming Melchior Wathelet en Servais Verherstraeten voorstellen om de overdracht van bevoegdheden in het kader van de staatshervorming voor te bereiden.

Dit voorbereidende werk zal bijdragen tot het opstellen van de juridische teksten over de bevoegdheidsoverdracht en de uitvoering van de werkzaamheden van het Uitvoeringscomité voor Institutionele hervormingen.

De openbare diensten zullen voor elke federale bevoegdheid een inventaris opmaken van de federale wetgeving, opdrachten, activiteiten en processen die bij de overdracht betrokken zijn. Voor elke bevoegdheid wordt eveneens een inventaris van de middelen zoals personeel, budget en gebouwen opgemaakt.