01 mrt 2012 18:51

Staatshervorming: aanwijzing van een contactpersoon voor de administraties van de deelstaten bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Op voorstel van eerste minister Elio di Rupo en de staatssecretarissen voor Staatshervorming stelt de ministerraad een personeelslid van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister aan als contactpersoon voor de administraties van de deelstaten. De contactpersoon zal instaan voor de informatie over de modaliteiten van de bevoegdheidsoverdrachten van de federale staat naar de deelstaten.

De zesde staatshervorming wordt op dit ogenblik geconcretiseerd door het Uitvoeringscomité voor institutionele hervormingen dat uit de acht politieke partijen is samengesteld. Deze hervorming voorziet onder meer in belangrijke bevoegdheidsoverdrachten van de federale staat naar de gemeenschappen en de gewesten.
De ministerraad heeft op 27 januari 2012 een methode bepaald binnen de federale overheidsdiensten en departementen om het voorbereidende werk in het kader van deze bevoegdheidsoverdrachten uit te voeren. Dit werk is van kapitaal belang om de precieze impact van de hervorming op het vlak van personeel, gebouwen en andere praktische aspecten te meten. Het valt samen met de uitwerking van de juridische teksten en moet absoluut worden afgerond voordat de concrete bevoegdheidsoverdracht aan de deelstaten plaatsvindt.
Naast dit werk op federaal niveau bereiden de gemeenschappen en de gewesten de modaliteiten van de ontvangst van de nieuwe bevoegdheden voor. Om ervoor te zorgen dat deze bevoegdheidsoverdracht harmonieus kan gebeuren, zonder dat de dienstverlening aan de burger wordt onderbroken, is het van belang dat de administraties van de deelstaten, via de aangestelde coördinators op hun niveau, over een federaal contactpersoon beschikken.
Deze contactpersoon zal ook regelmatig bij het Uitvoeringscomité voor institutionele hervormingen verslag uitbrengen over zijn contacten met de administraties van de deelstaten.