12 okt 2007 11:30

Staatsleningen

Derde deel van het programma 2007 van de Staatsleningen

Derde deel van het programma 2007 van de Staatsleningen

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, minister van Buitenlandse Handel Marc Verwilghen en minister belast met Ontwikkelingssamenwerking Sabine Laruelle besprak de ministerraad het derde deel van het programma van de staatsleningen voor 2007. De ministerraad besliste nieuwe staatsleningen toe te kennen: - 802.200 euro aan Guinee om een ruraal watervoorzieningsproject gedeeltelijk te financieren; - 2.668.360 euro aan Ghana als onderdeel van een gemengde financiering van een project dat de laboratoriumuitrusting in een aantal poliklinieken en ziekenhuizen zal moderniseren; - 550.000 euro aan de DRC als bijdrage in de financiering van een project voor de voorstudie, de opvolging en de controle van een watervoorzieningsproject in Lubumbashi; - 7.987.100 euro voor de DRC onder de vorm van ontbonden hulp voor de financiering van de rehabilitatie van drie pompstations in Lubumbashi. De ministerraad nam ook kennis van het feit dat de aanwending van 800.000 euro van het nog beschikbaar saldo van staatsleningen die in het verleden aan de DRC waren toegekend om de reparatie van vermogenstransformatoren te financieren, is geannuleerd. De ministerraad had die lening op 9 juli 2004 toegekend. De ministerraad nam ten slotte kennis van het programma van de staatsleningen van vorige jaren en van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan het programma van de staatsleningen voor 2007. Het stelsel van de staatsleningen werd in 1964 opgericht en machtigt de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Handel om gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden Belgische goederen en diensten kunnen aanschaffen die noodzakelijk zijn voor hun economische en sociale ontwikkeling. Hierdoor zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend vermits ze pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar zijn.