27 nov 2009 12:06

Staatsleningen

Derde deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat

Derde deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad heeft het derde deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat die een gunstig advies kregen van Finexpo goedgekeurd:

  • Een nieuwe staatslening van 6.078.000 euro aan Kenia voor
    de levering en installatie van zeven windturbines in de regio van de Ngong heuvels.
  • Een nieuwe staatslening van 7.597.000 euro aan Kenia voor
    de financiering van baggerwerken in de haven van Mombassa.
  • Een nieuwe staatslening van maximaal 2.750.000 euro aan Burkina Faso, onder de vorm van ongebonden hulp voor de financiering van een watervoorzieningsproject voor Loumbila. 
  • Een nieuwe staatslening van maximaal 1.088.012 euro aan Niger, onder de vorm van ongebonden hulp voor de financiering van de drinkwatervoorziening voor Niamey. 

De ministerraad heeft kennis genomen van het programma der staatsleningen van voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van staatsleningen voor 2009.

Het stelsel van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat die tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.

Gezien hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.