08 apr 2011 17:16

Staatsveiligheid

Toelating tot de stage voor geslaagden van een vergelijkend wervingsexamen - tweede lezing

Toelating tot de stage voor geslaagden van een vergelijkend wervingsexamen - tweede lezing

Personen die geslaagd zijn voor een wervingsexamen voor de diensten van de Staatsveiligheid moeten aan bepaalde medische en fysieke voorwaarden voldoen voor ze toegelaten worden tot de stage. 

De ministerraad heeft hiervoor op initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom in tweede lezing  een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb (*) houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de veiligheid van de staat wijzigt. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Een nieuwe bijlage somt de aandoeningen op die bestempeld worden als ongeschikt en niet-toelaatbaar tot de stage:

  • neurologische, geestelijke en psychologische aandoeningen: epilepsie, stemmingsstoornissen van het manische of depressieve type, schizofrenie, stoornissen van pathologische somnolentie...
  • aandoeningen van hart en bloedvaten: chronisch hartfalen, systolische en diastolische bloeddruk in functie van hun invloed, angina pectoris, beschadiging van het myocard...
  • stofwisselingsaandoeningen: diabetes mellitus
  • aandoeningen van het gehoor en van het vestibulair systeem: duizeligheid, te lage gehoorscherpte
  • zicht: te lage gezichtsscherpte, te laag gezichtsveld, te laag schemerzicht...
  • aandoeningen van de lever en de nieren

(*) van 13 december 2006