04 nov 2011 11:22

Staatswaarborg

Aanwijzing van een jurdisch raadgever die de staat zal bijstaan op het vlak van de staatsgaranties

Aanwijzing van een jurdisch raadgever die de staat zal bijstaan op het vlak van de staatsgaranties

De ministerraad kent op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders  
een overheidsopdracht toe aan de firma Clifford Chance LLP voor de aanwijzigng van een juridisch raadgever. De firma zal de staat bijstaan op het vlak van de staatsgaranties die de ministerraad toekende om het hoofd te bieden aan de financiële crisis.  Clifford Chance LLP is de enige die aanmerking komt voor de overheidsopdracht  wegens zijn technische specialisatie. Het bureau heeft de staat eveneens bijgestaan in de dossiers Dexia/FSAM, Fortis en KBC.

De overheidsopdracht die op 29 september werd uitgeschreven, houdt een aantal spoedopdrachten in:

  • de toekenning van nieuwe staatsgaranties aan de Dexia-groep: de redactie van juridische documentatie, onderhandelingen met betrokken partijen...
  • de kennisgeving bij de Belgische en Europese autoriteiten bevoegd voor de mededinging van de verwerving van Dexia Bank België door de Belgische staat.