06 okt 2022 00:32

Staatswaarborg voor energieleveranciers met liquiditeitsproblemen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een mechanisme van staatswaarborg creëert voor bepaalde kredieten van energieleveranciers en tussenpersonen.

De exploderende marktprijzen, het seizoenseffect waardoor meer gas verbruikt wordt in de winterperiode en de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de energieprijzen leiden tot een enorme toename van de liquiditeitsbehoeften voor leveranciers en tussenpersonen bij het aankopen van energie.

Het ingrijpen in deze crisissituatie om faillissementen van leveranciers en tussenpersonen te voorkomen is bijgevolg noodzakelijk.

Dit ontwerp van koninklijk besluit creëert een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten die afgesloten worden door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit. De staatswaarborg kan vervolgens worden toegekend per individueel ministerieel besluit door de minister van Energie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.