02 dec 2005 16:00

Stabiliteitsprogramma

Goedkeuring van het stabiliteitsprogramma 2006-2009

Goedkeuring van het stabiliteitsprogramma 2006-2009

De Ministerraad keurde het stabiliteitsprogramma goed, dat de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting, samen voorstellen. Het verslag van het stabiliteitsprogramma 2006-2009 bevat de doelstellingen die België op het vlak van begrotingsbeleid voor die periode nastreeft. Een begroting in evenwicht en een continue afbouw van de schuldgraad blijven de hoofddoelstelling. De regering wil echter ook een krachtdadig beleid met een begrotingsweerslag in bepaalde domeinen voeren. Hiervoor is een beheersing van de uitgaven nodig.