28 apr 2023 16:42

Stabiliteitsprogramma 2023-2026

De ministerraad keurt het stabiliteitsprogramma 2023-2026 goed.

Overeenkomstig artikel 3 van de Europese Verordening nr. 1466/97 moet België uiterlijk eind april een stabiliteitsprogramma overmaken aan de Europese Commissie. Dit stabiliteitsprogramma moet de begrotingsdoelstellingen bevatten voor de jaren 2023 tot 2026.

Het traject van het stabiliteitsprogramma 2023-2026 werd als volgt bepaald:

Voor entiteit I heeft de federale regering zich geëngageerd tot een bijkomende inspanning van respectievelijk 0,2% - 0,8% - 0,8% van het bbp in de periode 2024-2026.

Voor entiteit II is dit het resultaat van de optelsom van de individuele trajecten van alle Gemeenschappen en Gewesten, behalve voor de Gemeenschapscommissies waarvoor het resultaat voor 2022 uit de voorlopige cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) werd doorgetrokken voor de gehele periode. Voor het saldo van de Lokale overheden werd er gewerkt met de in het advies van de Hoge Raad van Financiën opgenomen doelstelling.