13 dec 2012 15:29

Stage-toelage van werkgever niet meegeteld bij berekening leefloon

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de stage-uitkering niet meerekent voor de vaststelling van het leefloon. De maatregel kadert in de aanpassing van de werkloosheidsreglementering die op 1 januari 2013 in werking treedt.

De maandelijkse toelage van 200 euro die de werkgever betaalt aan een jonge werkzoekende stagiair wordt niet meegerekend in de berekening van het leefloon. Jonge werkzoekenden die een instapstage volgen hebben recht op een stage-uitkering betaald door de RVA aangevuld met het leefloon als ze over weinig bestaansmiddelen beschikken. De werkgever betaalt daarbovenop een bijkomende vergoeding van 200 euro. Dat bedrag wordt nu vrijgesteld bij de berekening van de bestaansmiddelen waarop het leefloon wordt gebaseerd.

ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 11 juli  2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie