22 mrt 2013 17:21

Stand van zaken kernproject gevangenissen

De ministerraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van het project kernprocessen gevangenissen. Het project kadert binnen het project globale visie dat als doel heeft om het gevangeniswezen te verbeteren.

Het project kernprocessen gevangenissen omvat een beschrijving van alle kernprocessen in de gevangenissen. In een aantal pilootgevangenissen wordt de procesbeschrijving vervolgens op maat uitgevoerd. Zo zullen tegen de zomer van 2013 alle veiligheidsprocessen in de pilootgevangenissen beschreven en geïmplementeerd zijn. Tegen 2014 zal er dan een objectieve basis zijn om de werklast op de kernprocessen van de penitentiaire kaders in te schatten. De stand van zaken is het resultaat van verschillende werkgroepen en werd gevalideerd door een kwaliteitscel bestaande uit gevangenisdirecteurs, opleidingsdirecteurs, methodologische experten en experten in veiligheidsmateries.