07 okt 2022 18:22

Stand van zaken strategische plannen van de openbare diensten

De ministerraad neemt op voorstel van minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akte van de stand van zaken van de ondertekende en gepubliceerde strategische plannen van de openbare diensten.

In overeenstemming met zijn opdracht verzamelt de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) de digitale kopieën van de strategische plannen van de openbare diensten. 

Daaruit blijkt dat 12 openbare diensten een ondertekend strategisch plan hebben en 11 organisaties hun strategisch plan op hun website hebben gepubliceerd. Daarnaast wacht er nog een strategisch plan op ondertekening.