13 dec 2013 18:59

Stand van zaken van het project BMP kernprocessen/globale visie gevangenissen

De ministerraad heeft kennis genomen van de stand van zaken van het  project BMP kernprocessen/globale aanpak gevangenissen. Het project kadert binnen het project globale visie dat als doel heeft om het gevangeniswezen te verbeteren.

Het project BMP kernprocessen/globale aanpak omvat een beschrijving van de veiligheidsprocessen in de gevangenissen. Op basis van de implementatie ervan binnen zes pilootgevangenissen, werd een generiek proceskader opgesteld. Eind september 2013 werden de veiligheidsprocessen dan in alle gevangenissen ingevoerd. Voor dit veranderingsproces werd in november 2013 met de steun van de FOD Personeel & Organisatie een integraal plan uitgewerkt voor de begleiding en het management van de verandering.

De werkzaamheden voor de processen activiteiten gedetineerden, bewaking en beheer gedetineerden starten na de implementatie van SIDIS-suite en Prison-cloud in het voorjaar van 2014.