04 mei 2016 12:13

Start verzending vereenvoudigde belastingaangiften

Van 9 mei tot 20 mei verstuurt de FOD Financiën, 2,2 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan gepensioneerden, personen die een uitkering krijgen of met een zeer laag inkomen.

Vanaf volgende week maandag, 9 mei verstuurt de FOD Financiën, 2,2 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte, of 70.000 meer dan vorig jaar.

Tax-on-web in combinatie met deze voorstellen van vereenvoudigde aangifte is goed voor 84 % van alle belastingaangiften. Gepensioneerden, personen die een uitkering krijgen en personen met een zeer laag inkomen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen van de FOD Financiën, kijken na of de gegevens in dat voorstel juist en volledig zijn. Enkel als ze onjuist of onvolledig moeten ze dit aan de FOD Financiën ten laatste op 30 juni melden met een papieren antwoordformulier of via Tax-on-web. Zijn de gegevens in het voorstel juist en volledig dan hoeft de burger niets te doen.

Verleden jaar lieten 96 % van de belastingplichtigen hun voorstel van vereenvoudigde aangifte ongewijzigd.

Dit jaar is gefocust op de leesbaarheid van het document door het taalgebruik, een overzichtelijke lay-out en kleur te gebruiken.

De 2,2 miljoen burgers die dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen, kunnen via Myminfin kiezen om dat vanaf volgend jaar elektronisch te ontvangen.