20 apr 2007 17:00

Startbaanovereenkomsten

Aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering van de startbaanovereenkomsten

Aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering van de startbaanovereenkomsten

Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en minister van Werk Peter Vanvelthoven hebben aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat voor 2007 de aanpassing van de alternatieve financiering vaststelt van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector. Het betreft hier een overdracht van inkomsten verkregen uit de BTW naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Voor 2007 werd het bedrag op 4.720.000 euro vastgesteld.