26 apr 2012 19:25

Stategisch plan 2012 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De ministerraad keurt op initiatief van eerste minister Elio Di Rupo en staatssecretaris voor de Bestrijding van Fiscale en Sociale Fraude John Crombez, het Strategisch plan 2012 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst goed.

Het actieplan 2012: strijd tegen de sociale fraude geeft een overzicht van de prioritaire acties van alle inspectiediensten voor 2012 voor de bestrijding van de sociale bijdragen en sociale uitkeringen. 

Het plan is het resultaat van de actieve en constructieve bijdrage van:

  • Controle sociale wetten van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal overleg (CSW)
  • Sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid (SI)
  • Inspectie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  • Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Nationaal instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering – Dienst administratieve

    controle (RIZIV)

  • Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

 

Een aantal prioriteiten van de regionale inspecties werden eveneens bijgevoegd.

Het actieplan betreft de arrondissementscellen, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de inspectiediensten en de openbare instellingen van sociale zekerheid.