06 mrt 2015 15:10

Statistische behandeling van de DBFM-contracten voor de nieuwe gevangenissen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om de contractclausules van de DBFM-contracten (Design, Build, Finance, Maintain) voor de herfinanciering van de nieuwe gevangenissen van Marche, Leuze-en-Hainaut, Beveren, Dendermonde en Haren aan te passen.

Deze aanpassing heeft als doel de ESR-neutraliteit van de operaties te vrijwaren door de schrapping van de reward sharing clausule.