10 sep 2004 17:00

Statuten van De Post

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post.

De commissarissen worden voortaan benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, zoals gangbaar is in de privé-sector, in plaats van zes jaar. (*) overeenkomstig de programmawet van 9 juli 2004.