16 mrt 2007 16:00

Statuut van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector

Aanpassing van de organieke reglementen van FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector - tweede lezing

Aanpassing van de organieke reglementen van FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed met diverse bepalingen die het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 uitvoeren voor de loopbaan van niveau A van het overheidspersoneel en bepaalde wijzigingen van de loopbaan van niveau B, C en D. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Pensioenen Bruno Tobback werd aanvaard door de vier vakbondsafvaardigingen na overleg in sectorcomité II - financiën. Het ontwerp vervolledigt de aanpassing van de reglementaire teksten als gevolg van het protocolakkoord van 27 juli 2005. Het past hoofdzakelijk de organieke reglementen van FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector aan de nieuwe terminologieën en bepalingen aan. Die aanpassingen maken honderden promoties in het niveau A mogelijk.