16 jan 2014 15:44

Statuut van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aanpast (FAVV).

Het administratieve statuut van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt afgestemd op dat van de andere leidende ambtenaren van de instellingen van openbaar nut. De regels voor de selectie, aanwerving, benoeming, de uitoefening van de functie, de evaluatie en het einde van het mandaat worden dezelfde als die vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut.

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut, en het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen