28 mrt 2014 17:41

Statuut van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aanpast. 

Het administratieve statuut van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV wordt afgestemd op dat van de andere leidende ambtenaren van de instellingen van openbaar nut. Het ontwerp zorgt ervoor dat de regels voor selectie, werving, aanstelling, de nadere regels voor de uitoefening en evaluatie en het einde van het mandaat dezelfde zijn als die van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut, en het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen