17 nov 2006 16:00

Statuut van de militairen

Statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht - tweede lezing

Statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat minister van Landsverdediging André Flahaut heeft voorgesteld over het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht. Het voorontwerp werd aan het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht en aan de Raad van State voorgelegd. Het nieuwe statuut is van toepassing op de militairen van alle personeelscategorieën. Het zal alle bestaande militaire statuten vervangen, behalve het statuut van de militairen van het reservekader. Het beslaat alle facetten van de militaire loopbaan, vanaf de werving tot aan het einde van de loopbaan. Het statuut opent voor de militairen perspectieven op een gemengde loopbaan. Na zijn of haar initiële militaire loopbaan en na het doorlopen van een oriëntatieproces: - zet de militair zijn militaire loopbaan voort in het kader van de voortgezette militaire loopbaan; - wordt de militair Rijksambtenaar binnen Defensie (interne overgang); - verlaat de militair Defensie om een loopbaan buiten Defensie uit te bouwen (externe overgang). Hij of zij geniet hierbij van een begeleidingsprogramma.