25 nov 2004 01:00

Steeds meer rugklachten op het werk

Studiedag van het Federaal Wetenschapsbeleid
2 december 2004 Paleis der Academiën te Brussel

Studiedag van het Federaal Wetenschapsbeleid 2 december 2004 Paleis der Academiën te Brussel

In 2000 constateerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk dat verontrustende feit en maakte ervan het hoofdthema van de jaarlijkse Europese week voor gezondheid en veiligheid : 60 tot 90% van de Europeanen kan tijdens zijn beroepsloopbaan rugklachten krijgen en tot 42% ervan kan er op elk moment continu last van hebben. In alle activiteitssectoren en beroepen leidt dat tot heel wat absenteïsme (15 tot 20%) en tot een verhoogd risico op hervallen (20 tot 44%). De sociaal-economische gevolgen van die beroepsgebonden aandoening zijn derhalve enorm. Andere onderzoeken, waaronder de door het Federaal Wetenschapsbeleid gefinancierde studie BELCOBACK zullen dat bevestigen en sterk de nadruk leggen op de nood aan een efficiënt preventie- en interventiebeleid op bedrijfsorganisatorisch (zorgen voor betere werkomstandigheden en een betere organisatie) en individueel vlak (cursus voor een betere lichaamshouding en risicobeheer). Hoewel daarmee al in de beleidsvoering rekening wordt gehouden, blijft de aandacht voor sommige chronische klachten nog relatief beperkt. Over die beperkingen en nieuwe benaderingen voor risicovoorkoming en om de werknemer met rugklachten opnieuw aan het werk te krijgen, zal worden gesproken tijdens de studiedag van 2 december eerstkomend, met als onderwerp de preventie van rugklachten op het werk. Via wetenschappelijke studies en inzonderheid studies opgezet in het kader van het wetenschappelijk ondersteuningsprogramma voor de gezondheidsbescherming van de werknemer, brengt het Federaal Wetenschapsbeleid de elementen waarover nagedacht moet worden en de wetenschappelijke resultaten onder de aandacht die richting kunnen geven aan de besluitvorming of deze laatste kunnen aanpassen. De complexe en multifactoriële thematiek die ter sprake zal komen, bevindt zich op het punt waar het wetenschappelijk onderzoek, de ergonomische en medische praktijk en de gezondheidseconomie elkaar kruisen. Context Met zijn sinds 1994 opgezette wetenschappelijke ondersteuningsprogrammas voor de gezondheidsbescherming van de werknemer is het Federaal Wetenschapsbeleid van plan het beheer van beroepsrisicos te ondersteunen en het preventie- en interventiebeleid inzake gezondheid en welzijn op het werk aan te passen. Over een periode van tien jaar werden 35 door verschillende interuniversitaire en multidisciplinaire teams verrichte onderzoeksacties gefinancierd voor een bedrag ten belope van ongeveer 10 miljoen euro. Op de studiedag worden de resultaten van de meeste recente onderzoeken, met als thema «rugklachten en muskulo-skeletale aandoeningen», voorgesteld en besproken. Wetenschappelijk ondersteuningsprogramma voor de gezondheidsbescherming van de werknemer [1999 - 2004] Op grond van de opgedane ervaring in het kader van vroegere door het Federaal Wetenschapsbeleid opgezette programmas, komen in het lopende programma volgende drie hoofdthemas aan bod : " de invloed van biologische, chemische en fysische agentia op de gezondheid en de veiligheid van de werknemer; " de studie over de psychosociale risicos voor de gezondheid van de werknemer : invloed van menselijke en organisatorische factoren op het werk; " studie van de muskulo-skeletale aandoeningen [rugpijnen en klachten ten gevolge van repetitieve bewegingen bij biomechanische handelingen]. Studiedag De studiedag van 2 december 2004 wordt georganiseerd uitgaande van de onderzoeksresultaten van BELCOBACK waarvan de doelstellingen waren : " meten wat de gevolgen zijn van rugklachten (zoals absenteïsme en risico op chroniciteit); " bestuderen van de fysische en psychosociale determinanten Daarnaast worden op die studiedag verscheidene andere kwesties aangesneden : " Hoe de resultaten van die studie inpassen in het kader van de arbeidsgeneeskunde, de arbeidsorganisatie en het human resources beleid ? " Wat zijn de gevolgen voor de beleidsvoering, de schadeverzekeringssector, de medische sector en de preventieadviseur ? " ... Komende studiedagen 1e semester 2005 : Beroepsstress en studies over de werkgerelateerde psychosociale risicos Aanvullende informatie Contact : Emmanuèle BOURGEOIS 02/238 34 94 emmanuele.bourgeois@belspo.be Datum : donderdag 2 december 2004, van 9.30 tot 17.30 uur Plaats : Paleis der Academiën, Hertogstraat 1 te 1000 Brussel (dichtbij het Centraal station of het Luxemburgstation) Kosten : geen Programma : www.belspo.be > agenda Simultaanvertaling Frans-Nederlands in de namiddag