22 jan 2016 12:56

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon goed om de inzet van de militairen te verlengen, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Na het advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid en door het algemene dreigingsniveau 3 besliste de ministerraad om de inzet van 1000 militairen, waarvan maximaal 700 op straat, te behouden en de periode te verlengen van 20 januari tot 5 februari 2016.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) zal in voorbereiding van de werkzaamheden van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid een nieuwe algemene evaluatie van de dreiging uitvoeren.