16 mrt 2016 15:21

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon goed om de inzet van de militairen te verlengen, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Na het advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid en door het algemene dreigingsniveau 3 besliste de ministerraad om de inzet van 1000 militairen, waarvan maximaal 740 op straat, te behouden en de periode voor een maand te verlengen vanaf 5 maart 2016.

Gezien de ministerraad op 25 maart, 1 en 8 april niet plaatsvindt, heeft de ministerraad van 17 maart, uitzonderlijk, beslist om de huidige inzet van de militairen te verlengen tot 15 april.