31 okt 2020 12:13

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 20 oktober 2020 een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal potentiële doelwitten.

De ondersteuning door Defensie blijft op maximum 550 militairen voor een periode van een maand, van 3 november 2020 tot 2 december 2020. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is.