30 okt 2015 14:35

Steun van Defensie aan de politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon goed om de inzet van militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord betreffende de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Na het advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid besliste de ministerraad om de inzet van maximum 200 militairen te behouden voor de sites en instellingen met dreigingsniveau 3, alsook van 20 militairen voor de Europese instellingen voor een extra maand, vanaf 1 november 2015. 

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) zal in voorbereiding van de werkzaamheden van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid een nieuwe algemene evaluatie van de dreiging uitvoeren.