17 mei 2024 20:12

Steun voor de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akte van de consolidatie van de federale staatssteun voor de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief door het huidige kader met een jaar te verlengen.

België bewaart in zijn federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) en het Koninklijk Belgisch Filmarchief (Cinematek) een uitzonderlijk wetenschappelijk, cultureel, historisch en artistiek erfgoed. Hun collecties geven waardevolle ondersteuning in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor wetenschappelijk onderzoek.

De federale staat ondersteunt (via de POD Wetenschapsbeleid) sinds 2005 de inspanningen om de collecties van de FWI’s en de Cinematek te digitaliseren via de vier opeenvolgende fasen van een meerjarenprogramma (DIGIT). De huidige DIGIT-04-fase van het programma loopt af op 31 december 2024.

Gezien de rijkdom van dit erfgoed en de digitaliseringsvooruitgang die tot nog toe geboekt werd, is deze ondersteuning nog steeds nodig om de digitalisering te versnellen en om de FWI’s en de Cinematek te begeleiden bij de digitale transformatie van hun wetenschappelijke en culturele erfgoed.