03 mei 2013 19:00

Steun voor offshore windenergie

De ministerraad wijzigt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet het steunstelsel voor de produktie van offshore elektriciteit in uitvoering van de relancestrategie van de federale regering.

Om de last van de offshore toeslag voor de grote industriële verbruikers te beperken, voert de ministerraad voor de laatste zes maanden van het jaar een degressiviteitsmechanisme en een plafond in zoals voor het stelsel van de federale bijdrage elektriciteit. Om de homogeniteit en het gemak van de berekening voor de leveranciers te garanderen, wordt vanaf nu dezelfde berekeningsbasis gebruikt namelijk de netto verbruikte elektriciteit. De kosten van deze maatregel worden gedragen door de ontvangsten van de nucleaire repartitiebijdrage. 

voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

otwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen