05 feb 2021 16:22

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verdeelt voor 2021.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verdeelt elk jaar het bedrag dat voorzien is in de programmawet, voor de fondsen die actief zijn op het vlak van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Die  middelen worden gebruikt voor de financiering van bijkomende betrekkingen in de sector van het fundamenteel onderzoek. 

Voor 2021 is de verdeling de volgende:

  • het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): 19.845.458,32 euro
  • het Fonds national de la recherche scientifique (FNRS): 18.699.145,25 euro

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2021