09 mei 2008 15:45

Steunpunt voor de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Steunpunt voor de bestrijding van armoede stelt zijn verslag voor: Strijd tegen armoede. Evolutie en perspectieven. Een bijdrage aan het politieke debat en de politieke actie

Het Steunpunt voor de bestrijding van armoede stelt zijn verslag voor: Strijd tegen armoede. Evolutie en perspectieven. Een bijdrage aan het politieke debat en de politieke actie

Het steunpunt voor de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft zijn vierde verslag op initiatief van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée aan de ministerraad voorgesteld. 

Het verslag kwam tot stand door een rechtstreekse dialoog met alle betrokken actoren: professionelen, diensten, academici, maar ook met de mensen die in armoede leven en hun verenigingen. Het verslag gaat eerst en vooral dieper in op het resultaat van het vorige verslag van 2005. Uit de vele parlementaire debatten en contacten waartoe het aanleiding heeft gegeven, blijkt dat  het een onmiskenbare bijdrage levert aan de armoedebestrijding. Daarnaast geeft het verslag de bevindingen van vier overleggroepen weer: 

  • onderwijs
  • socioprofessionele inschakeling (vooral dienstencheques)
  • permanent wonen op toeristische terreinen
  • toegang tot energie

Na de bijeenkomst van de Interministeriële conferentie integratie in de samenleving, die in mei 2008 doorgaat, wordt het verslag voor advies aan de Nationale arbeidsraad en de Centrale raad voor het bedrijfsleven overgemaakt. Daarna zullen de minister van Maatschappelijke integratie en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding  in overleg met hun collega's een Federaal Plan voor de armoedebestrijding opstellen. Dat wordt op 4 juli op de ministerraad besproken.