25 apr 2014 14:10

Steunverlening aan asielzoekers neemt sterk af

Brussel, 25 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt vast dat het aantal vreemdelingen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en het aantal asielzoekers die van een financiële steun genieten, in 2013 sterk afnam.

Goed werkend asielbeleid

Het einde van de crisis in de opvang van nieuwkomers in 2012 heeft een rol gespeeld in deze daling. Een versterkt asiel- en migratiebeleid van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft hier ook toe bijgedragen. Enkele maatregelen die we aanhalen zijn de versnelling en de verbetering van de procedures, de vermindering van de inkomende stromen met de invoering van een “filter” op de regularisatieaanvragen om medische redenen, de nieuwe voorwaarden ten aanzien van gezinshereniging, de promotie van het terugkeerbeleid, de strijd tegen misbruik en preventiecampagnes, …

"De goede aanpak van de opvang- en asielcrisis maakte het mogelijk om nu echt te spreken van een aanzienlijke daling. Waar we in 2012 voor het eerst een daling bij de kleine OCMW ‘s zagen, merken we nu een algemene afname over heel het land", benadrukt Julien van Geertsom, Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie.

Aantal aanvragen asielzoekers voor financiële hulp in vrije val

Het aantal personen dat voor een financiële hulp in aanmerking komt, nam in 2013 met -20,3% af van 27.818 in 2012 tot 22.175 in 2013. Binnen deze groep zijn grote verschillen vast te stellen. Zo is het aantal vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister afgenomen met -15,6%. Asielzoekers die ook in aanmerking komen voor een financiële steun namen af met -48%.

Aanvragen dringende medische hulp nemen minder snel toe

Tenslotte stijgt in 2013 het aantal rechthebbenden op dringende medische hulp voor personen die in een illegale situatie verkeren ten opzichte van 2012 met +2,7%. (Respectievelijk 5349 in 2012 tot 5477 in 2013). Deze toename is minder sterk uitgesproken dan tussen 2011 en 2012 (+4,4%).

 

De volledige analyse van het trimestrieel rapport vindt u op de website van de POD MI:

Contact
POD Maatschappelijke Integratie
Julien Van Geertsom T. +32 475 26 84 70