12 dec 2012 13:04

Storting in het fonds voor spoorweginvesteringen van de niet door de NMBS Groep gebruikte investeringsmiddelen

De ministerraad legt op voorstel van minister van Overheidsopdrachten Paul Magnette het bedrag dat de NMBS Groep zal storten in het fonds voor spoorweginvesteringen vast op 71,9 miljoen euro in 2012.

De NMBS Holding, de NMBS en Infrabel moeten een deel van hun investeringsdotatie dat ze op het einde van het jaar niet hebben aangewend in het fonds voor spoorweginvesteringen storten. Het bedrag wordt vastgelegd op basis van het vooruitgangsverslag dat de NMBS Holding aan de ministerraad voorlegt. De ondernemingen kunnen het volgende jaar het bedrag opnieuw opnemen om hun meerjarenplan uit te voeren.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende storting op rekening "Fonds voor spoorweginvesteringen" van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen