31 mrt 2006 12:00

Strategic airlift interim solution

Deelname van België aan het SALIS contract

Deelname van België aan het SALIS contract

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om deel te nemen aan Strategic airlift interim solution SALIS. De Europese strijdkrachten beschikken niet over voldoende vliegtuigen voor transport over zeer grote afstanden of voor het transport van grote zogenaamde outsized cargo items zoals helikopters en gepantserde voertuigen. Dat belemmert de snelle ontplooiing van strijdkrachten voor militaire operaties en bemoeilijkt een efficiënte respons in het kader van humanitaire tussenkomsten. De levering van 180 Europese A400M vrachttoestellen komt hieraan grotendeels tegemoet. De eerste A400M zal echter pas in 2018 in België worden geleverd. Als tijdelijke oplossing hebben 16 landen, voornamelijk Europese, begin dit jaar een open contract gesloten met een Duitse firma. Onder dit contract SALIS verbinden de landen zich ertoe om jaarlijks een minimum aantal vlieguren van de contractant af te nemen. Als tegenprestatie waarborgt de contractant de permanente beschikbaarheid van twee transportvliegtuigen van het type Antonov-124. De deelname is ook voor België voordelig. Dankzij de gewaarborgde beschikbaarheid van Antonov-124 kan men beter plannen en lopende operaties beter ondersteunen. De deelname aan het contract brengt vaste kosten met zich mee, maar vanaf 70 vluchturen per jaar verdienen die zichzelf terug.