10 okt 2008 13:19

Strategie van Lissabon

Goedkeuring van het Nationaal hervormingsprogramma 2008-2010

Goedkeuring van het Nationaal hervormingsprogramma 2008-2010

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme het Nationaal hervormingsprogramma 2008-2010 goedgekeurd. De tekst werd door het overlegcomité van 8 oktober 2008 goedgekeurd.

U vindt het volledige programma en meer informatie over het Nationaal hervormingsprogramma van België op de website van het Federaal Planbureau www.be2010.eu.