03 okt 2008 12:24

Strategisch comité NMBS Holding

Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding

Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met de benoeming van de heer Serge Piteljon als lid van het strategisch comité van de NMBS Holding.  Hij vervangt de heer Claude Bossicart op vraag van de Algemene centrale der Openbare diensten.